Живяла е нявга, живяла е нявга
една Чeрвена шапчица.
О-бим-бам-буки-буки-бам-буки –
една Червена шапчица.

Веднъж тя отишла, веднъж тя отишла
в гората да бере цветя.
О-бим-бам-буки-буки-бам-буки –
в гората да бере цветя.

Там я срещнал,там я срещнал
един кръвожаден вълк.
О-бим-бам-буки-буки-бам-буки –
един кръвожаден вълк.

И той я попитал, и той я попитал:
„Къде живее баба ти?“.
О-бим-бам-буки-буки-бам-буки –
„Къде живее баба ти?“

„Баба ми живее, баба ми живее
на края на горичката“.
О-бим-бам-буки-буки-бам-буки –
на края на горичката.